Leerlingen orkesten
The new Orphies
The new Orphies is het orkest waar vanuit de scholenprojecten nieuwe leerlingen instromen. Hier worden de leerlingen de beginselen van het bespelen van hun instrument geleerd. De lessen worden gegeven door Linda Arnoldus.
Naast de groepslessen van The new Orphies, krijgen de leerlingen privéles van de vakdocent voor hun instrument.

The Orphies
Wanneer leerlingen alle noten kunnen lezen en overweg kunnen met hun instrument kunnen ze doorstromen naar ‘the Orphies’. Hier wordt verder gewerkt aan het samenspel. Ook deze groep staat onder leiding van Linda Arnoldus.